Gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból fenntartható módon

A fenntarthatóság az IVECO számára – akárcsak a CNH Industrial Csoport összes többi vállalata számára – a vállalat működésének alapvető pillére.

Az IVECO minden tevékenysége során, minden érintettel kapcsolatban fokozottan ügyel arra, hogy gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból fenntartható módon járjon el. A legmagasabb szintű intézkedések esetében is és minden egyes munkatársunk munkája során egyaránt aktívan támogatjuk a hosszú távon fenntartható fejlődést. Ez az elkötelezettség minden felelősségi körben tetten érhető: a fenntartható mobilitás támogatásától a gyártási folyamatok környezeti terhelésének csökkentéséig; a személyügyektől és az egyéni fejlődés támogatásától a munkakörülmények folyamatos jobbításáig; az értékesítési hálózatunk integrálásától az érintett települések és közösségek javát szolgáló kezdeményezésekig. Az IVECOkülönböző teljesítmény-mutatók segítségével folyamatosan figyeli e célok teljesülését.