Színvonalasabb mobilitás, mérsékelt környezeti terhelés

Az IVECO egyik alapvető feladatául tűzte ki, hogy járművei teljes életciklusa során az emberre és a környezetre kifejtett kedvezőtlen hatások lehető leghatékonyabb mérséklése mentén feleljen meg a mobilitással szemben támasztott egyre növekvő igényeknek.

E nagyra törő céljának megvalósítása érdekében a vállalat elsősorban a károsanyag- és zajkibocsátás csökkentésének technikáira, a közlekedési torlódások és balesetek megelőzésének lehetőségeire, valamint termékei széles körű újrahasznosíthatóságának innovatív megoldásaira összpontosít kutató- és fejlesztőmunkája során.

A környezet hatékony védelme, valamint termékei színvonalas fejlesztése és gyártása az IVECO egymással szorosan összefüggő törekvései. Ezek csakis a természeti erőforrások kíméletes kiaknázásával valósíthatók meg, különös tekintettel a vízkészletek és az elektromos áram takarékos felhasználására, valamint a lehető legkisebb mennyiségű hulladék előállítására, illetve annak gazdaságos kezelésére és feldolgozására. A környezetünket mind kevésbé terhelő termelési folyamatok és termékek érdekében az IVECO a kutatás és a fejlesztés területeibe egyaránt jelentős mértékben invesztál, mivel csakis így biztosítható a hosszú távon fenntartható növekedés.

A környezetre, a helyi közösségekre és az egész társadalomra tekintettel működő, hosszú távon fenntartható mobilitás több alapvető tényező függvénye. Ezek szolgálatában törekszik az IVECO mindenkor a legkorszerűbb technológiák kifejlesztésére, amelyek azután fokozatosan a gyakorlati fejlesztés és a termelés egyes fázisaiban is megjelenhetnek.

Ezen alapvető tényezők között említhető a járművek üzemanyag-fogyasztásának csökkentése, a szén-dioxid – vagyis az üvegház-hatásért felelős egyik gáz – kibocsátásának mérséklése, valamint olyan, a városok légminőségének romlásáért nagyban felelős gázok emissziójának visszafogása, mint a nitrogén-oxidok (NOx) és a nem metán jellegű szénhidrogének (NMHC). Ide tartozik továbbá a zajterhelés mérséklése, a közlekedés biztonságának növelése, valamint a hulladékok megfelelő feldolgozásának és újrahasznosításának kérdése is.

E céljai megvalósítására az IVECO számos olyan kezdeményezést indított már útjára, amelyek a környezetre kifejtett káros hatások enyhítését, illetve a mind intenzívebb környezettudatosságot szolgálják. Ennek kiváló példája Brazília első környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntartható márkakereskedése.

2011 decemberében nyitotta meg kapuit Brazília első különösen környezetkímélő márkakereskedése (Eco-Dealer). Az új, környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntartható értékesítési központ az első Brazíliában, s talán világviszonylatban is a környezetét legkevésbé terhelő ilyen jellegű létesítmény. Az új márkakereskedés a São Paulótól mintegy 80 kilométerre fekvő Jundiaiban működik. Épületét a nap túlnyomó részében zavartalanul éri a napfény, így napelemeivel maga is jelentős mennyiségű elektromos energiát termel. Tetejét többrétegű újrahasznosított anyag és egy aszfaltborítás fölötti ágyba telepített gyeptakaró borítja. E megoldással akár hat Celsius fokkal is mérsékelhető a bemutatóterem hőmérséklete, így viszonylag ritkán szükséges üzemeltetni a légkondicionáló berendezést.